KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

4 млн. тона товарооборот

В средата на месец февруари 2016 г. Пристанище „КРЗ ПОРТ БУРГАС” АД достигна товарооборот в размер на 4 млн. тона.