KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Нова придобивка

Пристанище КРЗ увеличи територията си като закупи съседен имот с площ 2000 кв.м.