KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Разрешение за ползване на силозно стопанство

През месец декември 2015г. пристанище КРЗ получи разрешение за ползване на новопостроеното силозно стопанство. Пристанището вече разполага със силозно стопанство за съхранение на зърнени товари 39 000 МТ и общ капацитет за съхранение на зърнени товари 54 000 МТ.