KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Извънредно общо събрание на акционерите на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

На основание чл.223 ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 11.11.2013 г. в 10:00 часа в гр.Бургас в сградата на улица "Индустриална" №3.

ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД на извънредното общо събрание на акционерите на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД