KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Успешно развитие на пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД.

От стартиране на пристанищната дейност, считано от 2006 г. до момента, пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД отчита над 2.2 млн. тона обработени товари на кораби.

Първите 1 млн. тона товари са реализирани  към първото тримесечие на 2010 година, т.е. за период от 4 години. В резултат на усиленото развитие на  дейността, КРЗ ПОРТ БУРГАС АД реализира втория милион обработени товари на кораби за изключително кратко време т.е. за 2 години, считано от второто тримесечие на 2010 година до месец Май  2012 година.

Предвид тенденцията на възходящ тренд в нивото на продажбите и положителните резултати от дейността през годините на осъществяване на пристанищна дейност, КРЗ ПОРТ БУРГАС АД продължава да инвестира средства, с цел обособяване на пристанището като високоефективен и модерен терминал, отговарящ на най-високите нива на обслужване.