KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Актуална дълбочина на корабните места в пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС.

В пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС беше осъществена корекция на морското дъно в собствената акватория. Със Заповед № 100/16.11.2012 г. на Директора на Дирекция "Морска Администрация - Бургас" и Капитан на пристанището к.д.п. инж. Живко Петров е определено разрешено максимално газене на корабите 10.20 метра. При максимално газене до 7.00 метра се допуска изнасяне на кърмата или носа на кораба извън кея по посока "Трансстрой Бургас" до 10% от максималната дължина на кораба, но не повече от 15 метра.