KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Редовно годишно общо събрание на акционерите на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

Съгласно надлежно обявената в Търговски регистър покана до акционерите, на 05.06.2012 г. в сградата на ул."Индустриална" N3 в гр.Бургас, се проведе редовно годишно събрание на акционерите на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД.

ПРОТОКОЛ от Общото събрание на акционерите на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД, проведено на 05.06.2012г.