KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Сертификат №24 на АИКБ

Сертификат №24 на АИКБ

КРЗ Порт-Бургас АД получи Сертификат № 24 на Асоциация на Индустриалния Капитал в България за принос в осъществяването на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България". Дружеството участва във вътрешнофирмен одит в регион Югоизточен, с което се присъедини в усилията за подобряване на условията на труд и повишаване на жизнения стандарт в страната.