KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Карта на пристанището

https://www.google.bg/maps/place/%D0%9A%D0%A0%D0%97+%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2-%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%A1/@42.4896,27.45435,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40a694b1a1d655a5:0x2aae4de8592beb51

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е разположено в южната промишлена зона на гр.Бургас.
Географски координати: 42º29'2 N 27º27'2 E