KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Услуги

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД извършва:

Товаро-разтоварни и складови услуги;
Транспортно-спедиторски услуги;
Съпътстващи услуги, извършвани на плавателни средства;
Наемане на подемно-транспортни машини и съоръжения;
Товаро-разтоварните услуги включват разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства.
Транспортно-спедиторските услуги включват издаване и оформяне на документи - Товарителница, Акт-известие, Генерален Акт, Отчетно писмо, както поставяне на пломба, скоби и др.
Складовите услуги включват съхранение на различни видове товари в открити и закрити складови площи на Пристанището при осигурена охрана съгласно изискванията за сигурност.
Допълнителни услуги предлагани от пристанището са отдаване на подемно-транспортни машини и съоръжения, ТЗУ и инвентар собственост на Пристанището.
Съпътстващите обработката на товари услуги касаят укрепване и разкрепване, теглене, сортиране, опаковане на товари, чемберосване, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, измитане, измиване, покриване и др.
Пристанището извършва и други услуги в т.ч.:
- приемане на битови отпадъци и корабни отпадъчни масла. 
- осигуряване и снабдяване на кораба с електрическа енергия, сладка вода, инсталиране на телефонни връзки на кораба и други услуги.
- осигуряване на домуване на автомобили в района на пристанището при денонощен достъп.
 
Нашите предимства:

Благоприятно географско разположение – кратък път до индустриализираната южна част на страната.
Благоприятен климат и хидрометеорологични условия, предопределящи целогодишно използване на пристанището.
Лесен подход откъм море.
Добре развита инфраструктура в региона –пътна мрежа /шосейна и ж.п./.
Наличие на фирма за охрана, осигуряваща ред, сигурност и защитеност.
Условия за митническо съхранение на товарите.
Индивидуален подход към всеки клиент.