KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

ISPS CODE

КРЗ ПОРТ БУРГАС е сертифицирано по Международния Кодекс за Сигурност
на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).
Документи за съответствие

ISPSНа вниманието на контрагентите на Пристанище КРЗ Порт Бургас- АД

Съгласно изискванията на ISPS Code и Глава ХІ-2/9 от SOLAS, от 01.07.2004г. към изпращаната предварителна информация за съгласуване на предстоящи посещения на кораби в ПристанищеКРЗ - Порт Бургас е необходимо да бъдат подавани  и следните данни: (Формуляр за информация в съответствие с изискванията на ISPS Code)