KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Сертификати

sertificat2 sertificat3 iso_2008
Удостоверение за регистрация на пристанище Удостоверение за пристанищен оператор Удостоверение за експлоатационна годност Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 ISPS Code

 

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е сертифицирано по международната система за управление на качеството ISO 9001:2015 и по Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).