KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Мисия

img1 img1 img1

Политиката е насочена приоритетно към разширяване и развитие на пристанищната дейност – инвестира се в модернизация на инфраструктурата  и в оборудване.

Мисията е създаване на ефективен модел на управление и организация на пристанищна услуга по обработване и съхранение на товари от частно търговско дружество - пристанищен оператор.

Бизнес стратегията за развитие е насочена към специализация на пристанището в обработката на генерални товари и зърнени храни.