KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

Дейност

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е вписано в Пристанищен регистър на Република България като Пристанище за обществен транспорт с регионално значение с предназначение обработка на неопасни генерални и наливни товари и насипни товари от хранителен произход.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД разполага с висококвалифициран персонал и технологична екипировка за извършване на услуги, свързани с цялостният процес на обработка и транспортиране на товарите.

Високото качество на обслужване на товарите е задължително условие и се гарантира с действащата система по качество ISO 9001:2008.

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС разполага   със  следните   брегови  и инфраструктурни съоръжения:


-  200 м. Собствен кей, състоящ се от две корабни места, с  максимална дълбочина 10.20 м.
-  3 бр. Ел. портални крана с капацитет съответно - 5 т., 10т. и 15 т., които са монтирани на собствен кей и оперират по цялата дължина на кея. /първо и второ корабно място/
- 1 бр. Мобилен пристанищен кран Liebherr с товароподемност 64 т.  
-  4 бр. Челни товарачи     
-  8 бр.Вилкови товарачи с товароподемност от 3 до 16 т. и височина на повдигане до 5 м.                
-  1 бр. Универсален багер 20 т.
-  1 бр. Автовишка 14 м.
-  8 бр. Автовлекачи оборудвани с 8 до 20 т.ремаркета                                                                             
-  1 бр. Багер Фукс
-  4 бр.ел. козлови крана с товароподемност 12,5 т.
-  2 бр.ел. мостови крана с товароподемност 12,5 т.
-  Електронни автовезни: 1 бр. -  60 т. и 1 бр. - 60 т.
-  Комбинирана ЖП и авто рампа с дължина 150 м.
-  Собствени коловози с дължина 720 м.
-  Авто и ЖП разтоварище
-  Открити площи за стифиране и съхранение на товари - 13080 кв.м.
-  Закрити площи за стифиране и съхранение на товари - 10250 кв.м.                                                                                  
-  Силози за съхранение на зърнени товари с капацитет 3000 МТ - 5 бр.
-  Силози за съхранение на зърнени товари с капацитет 6000 МТ - 4 бр - завършени на втори етап, в тестов период. Предстой получаване на разрешително за ползване.
Обща площ на пристанището: 66 313 кв. м