KRZ * Данните са от метеорологична станция на КРЗ ПОРТ Бургас

Кораби на кей

За нас

Предмет на дейност

Предметът на дейност на КРЗ ПОРТ БУРГАС АД е: пристанищна дейност, складова дейност, техническа обработка на зърнени храни, както и други дейности, които не са забранени със закон.

Членство

Пристанище КРЗ ПОРТ БУРГАС АД  е член на следните организации:
Асоциация на Индустриалния Капитал в България;  Бургаска Морска Асоциация;
Българска Морска Камара, чрез Асоциация на Частните Пристанища в България.

 Управленски персонал на дружеството :

инж. Янчо Даскалов

 Изпълнителен

 Директор

   
 

инж. Данаил Вълчев

Технически

Директор

 

инж. Петър Стайков

Директор Експлоатация

             Действащата система за управление на качеството, специализираното техническо оборудване, високият професионализъм на работещите специалисти, гарантират високо качество на предлаганите пристанищни услуги.